Giao dịch trên liên ngân hàng tăng mạnh sau Tết

11/07/2021

Giao dịch liên ngân hàng

Các ngân hàng vẫn vay mượn nhau chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần – chiếm tới 80% tổng lượng giao dịch. Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ ngày 03 -07/2 bằng VND đạt xấp xỉ 321.856 tỷ đồng, bình quân 64.371 tỷ đồng/ngày, tăng 33.979 tỷ đồng so với tuần 30/01/2019 –31/01/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 144.629 tỷ đồng, bình quân 28.926 tỷ đồng/ngày, tăng 15.766 tỷ đồng so với tuần 30/01/2019 –31/01/2020 trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (69% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (17% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 70% và 17%.

Về lãi suất, so với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở các kỳ hạn ngắn ngày, ngoại trừ kỳ hạn 01 tháng. Cụ thể: lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần giảm lần lượt là 0,2%/năm và 0,22%/năm xuống mức 2,81%/năm, 3%/năm trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng tăng 0,03%/năm từ mức 3,52%/năm lên 3,55%/năm. Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 1,63%/năm, 1,69%/năm và 1,92%/năm.