Thẻ tín dụng

Gold

Thu nhập từ 5-7tr/ Tháng

Free

forever

  • lãi xuất hấp dẫn
  • Miễn lãi 45 Ngày
  • Thủ tục đăng ký nhanh chóng

Premium

A more advanced plan for SMBs

Thu nhập từ 20 tr/tháng

per month

  • The coolest feature
  • Nice feature
  • Fun feature

Platinum

For large companies needs

Thu nhập từ 299 tr/tháng

per month

  • Amazing feature
  • Wow effect feature
  • Mesmerizing feature